(?)

 (?)

Wat dacht u van ons pillen bedrog in de farmaceutische wereld. Zo meldt een artikel in Trouw op 18 mei 2013

“ De afgelopen decennia stierven wereldwijd honderdduizenden patiënten door nieuwe geneesmiddelen die nog niet waren onderworpen aan fase-4-onderzoeken. Alleen al door Avandia, een middel tegen suikerziekte, kregen 47.000 mensen een dodelijke hartaanval, stelde een Amerikaanse Senaatscommissie in 2010 vast. Tachtig procent van de Amerikaanse suikerpatiënten en acht procent van hun Nederlandse lotgenoten slikte Avandia toen het in dat jaar van de markt verdween”.

Dit is een veel verontrustende kwestie, dan een inname van een door skepsis/ vereniging tegen kwakzalverij, denkende placebo homeopathische middel. Wie komt hier nu bedrogen uit, jij die een middel slikt wat nauwelijks kwaad kan of niet zou werken, of het met je leven moet verkopen?!