(?)

 (?)

Farmacie Geneesmiddel

De werkzame stof in veel medicijnen in de moderne geneeskunde stamt oorspronkelijk uit planten, bijvoorbeeld Digoxinecodeïneaspirine,colchicinemorfinevincristinetaxol en yohimbine. Soms wordt de stof intussen in het laboratorium geproduceerd. Sommige stoffen zijn scheikundige afgeleiden van plantaardige stoffen. 

De geneeskunde onderwezen aan de universiteiten zette een aantal traditie voort, maar richtte zich voor de verklaring der verschijnselen hoe langer hoe eenzijdiger  op de stof, die zij met steeds verbeterde instrumenten verder en verder ontleedde. In plaatst van omhoog te zien naar de natuur en de hemelse machten als  vormgevers, onderzocht en demonteerde men stoffelijke verschijningsvorm in de laboratoria.  Zo ging men in een vanouds bekend geneeskruid zoeken naar de  werkzame stof en vond daarbij onder meer de zogenaamde alkaloïden, die men er uit kon halen en tot (regulier) medicijn verwerken. De wetenschap van de geneesmiddelen heet farmacie.

Het voorschrijven van geneesmiddelen wordt ook wel farmacotherapie of geneesmiddelentherapie genoemd. Veel geneesmiddelen hebben een plantaardige, dierlijke of andere biologische oorsprong zoals respectievelijk de alkaloïden, bepaalde insulines of penicillinen, maar de meeste worden  tegenwoordig synthetisch gemaakt Daarmee verbrak men de natuurlijke harmonie van de plant, waarin steeds het ene bestandsdeel het andere in balans houdt. Waardoor de mens met een farmacie geneesmiddel ook hinder kan ondervinden van vervelende bijwerking en die schadelijk kan zijn.  Plus, groter kans dat je er nooit meer vanaf komt, omdat het in vele gevallen NIET geneest, maar de kwaal weg haalt, of onderdrukt. Veel meer dan met een natuurlijk of homeopathisch geneesmiddel! Deze zullen nauwelijks tot geen bijwerkingen hebben en je hoeft ze in vele gevallen niet je hele leven blijven innemen! Zwitserland omarmt inmiddels weer de complementaire geneeskunde.

Voorbeeld

Trekt men thee van een plant in haar geheel, dan is de werking altijd goed en ongevaarlijk, op de heel enkele gevallen na van de planten, die over de hele linie te sterk, te intens zijn voor de mens en dier. Neemt men echter een deel uit de plant, dan wordt het gebruik ervan riskant voor de mens. Dit geldt voor voedings, genot en geneesmiddelen uit het plantenrijk. Bijvoorbeeld: kauwt men op een stuk suikerriet, dan is dat goed voedsel; maar onttrekt men er in de fabriek alle mineralen aan die niet zoet smaken, dan is de geraffineerde kristalsuiker, die men overhoudt, schadelijk voor de mens als voedsel, omdat ze dan in het menselijk organisme, de mineralen waarmee zij zich van nature verbindt daardoor aan onttrekt.

Drink men aftreksel van de hele koffieboon, dus de zogenaamde Turkse koffie, die gekookt is, niet gefilterd en met het drab in het kopje, dan kan ze niet veel kwaad doen. Maar filtreert men de koffie, zodat een deel er aan wordt onttrokken, dan is de drank een vergif.

De homeopathische en de zogenaamde spagyrische geneesmiddelen zijn goed; de beste fabrieken daarvan vinden we tegenwoordig in Duitsland. Het zijn dan meestal complexmiddelen, dus harmonische samenstellingen uit verschillende kruiden. Het gaat bij het genezen niet om de directe werking  ( daar zit ook het menselijke probleem) van het  losgemaakte –ine. Het gaat om de trillingsovereenstemming tussen de harmonie van de gehele plant en het organisme van de gehele mens. 

Een arts die iets over stralingskrachten weet van een kruid, kan b.v. zeggen; "zet maar naast het bed, dat desinfecteert!" Maar als een apotheker tot een klant zegt: ,,maar dit medicijn is ook van een plant gemaakt”, wil dat dus niet zeggen, dat het een harmonische middel is. 

En de kweker van geneeskruiden voor de farmaceutische industrie weet wel, dat hij zijn kruiden elk op de voor dat kruid passende tijd moet oogsten,  dat het oogsten op  het juiste tijdstip, de geneeskrachtige stof het groots en meest actief is, maar verder..........

Maar voor alles geldt, dus ook in de alternatieve wereld, ga er verantwoord mee om, weet wat je neemt en laat je goed informeren!