(?)

 (?)

Er zijn aanwijzingen dat de oude Grieken zich al met ' homeopathie' bezighielden Hippocrates (440 v.C.),  is de nu bekende homeopathie afkomstig van de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Hij was niet tevrede met de gangbare therapieen van de 18e eeuw en ging op zoek naar een geneesmethode, waarmee hij zieken zonder pijn, kon genezen.

Evenals zijn grote voorgangers Hippocrates (440 v.C.) en  Paracelsus een Zwitserse arts, filosoof en gnosticus Theophrastus van Hohenheim (1493-1541), de officiële naam van Paracelsus1493-1541, concludeerde Hahnemann uit zijn waarnemingen aan het ziekbed, dat het menselijke organisme gewoonlijk het vermogen bezit zichzelf te genezen. Hij zag er meer in om ziekteverschijnselen niet te onderdrukken, maar het organisme te stimuleren, zodat het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt ondersteund.

"Similia similibus curentur" - Het gelijkende worde door het gelijkende genezen! Zo werd het principe van de homeopathie in 1796 geformuleerd.  Het  betekent dus dat een stof die bij gezonde mensen bepalde ziekteverschijnselen veroorzaakt, een ziekte zou kunnen genezen, die aan dezelfde of gelijksoortige symptomen lijdt. Hahnemann heeft dit door zijn beroemde zelftest met kinabast ondervoenden. Kinabast nu nog een gangbaar middel tegen malaria.

Hahnemann  onderzocht in de loop der jaren samen met zijn volgelingen, de uitwerking van de meest uiteenlopende plantensoorten, dierlijke bestanddelen en mineralen op gezonden proefpersonen. Ze ondergingen de zogenoemde geneesmiddelenproeven. Elk sypmtoom dat tot ontwikkeling kwam, werd zorgvuldig beschreven. Als er gelijke of soortgelijke symptomen bij een zieke optraden, dan wrrd daarbij een passende geneesmiddel gegeven. Hiermee behaalde Hahnemann voor die tijd sensationele resultaten. 

Tijdens de Centraal-Europees tyfusepidemie van 1813 behandelde hij 183 tyfuspatienten en slechts 1 van hen stierf. Dat is 0,6 procent! Van de conventioneel behandelde patienten strief meer dan de helft.

Als u dit leest, dan geeft u dat toch te denken niet? Wat moet er dan nu nog bewezen worden? Waarom wordt dit tegengewerkt, door bijv een vereniging zoals die tegen de kwakzalverij?

Bron deels samengevat uit : Handboek homeopatische reisapotheek.
Verkrijgbaar bij de Koninklijke vereniging homeopathie Nederland, klik hier

Ook al staat het niet meer om de verpakking van een homeoptisch middel. In dit handige boekje vindt u de meeste gangbare klachten omschreven met het daarvoor bestemde geneesmiddel.  Wij zijn niet voor 1 gat te vangen!