(?)

 (?)

De kruidengeneeskunde is zo oud als de Wereld. Maar het menselijk denken doorloopt verschillende fasen.  Toen de mensen nog in de natuur leefden en hun instinct volgden, zoals de dieren, grepen zij vanzelf naar het kruid, dat zij nodig hadden. Toen hun verstand zich ging ontwikkelen, waardoor zij losraakten uit hun verbondenheid met de natuur en de stem van hun instinct overschreeuwden met hun verstandelijke redeneringen, hadden zij nog hun wijze vrouwen en mannen, die hun zeiden welke kruiden goed waren bij hun ziekten.