(?)

 (?)

De kruidengeneeskunde, die in verreweg de langste tijd van het menselijk bestaan als enige over de middelen tegen een groot aantal kwalen beschikte. Zal gedurende een grote prehistorische periode tot ontwikkeling zijn gekomen.  Het zullen vooral de kruidenvrouwen, die in de late middeleeuwen tot heksen gedemoniseerde “wijze vrouwe”, zijn geweest die de kennis van de toepassing van deze kruiden bezaten.

We lazen al eerde op deze site, dat de planten die voor heidenen heilig waren, door de kerk verduiveld zijn. Heksen/kruidenvrouwen als demonische wezens zijn een uitvinding van de geestelijkheid, niet bedacht door het volk: als een religie niet uitgeroeid kon worden, werden de opvattingen ervan in het demonische veranderd.

Dat is helaas nu nog steeds zo onder (streng) gelovigen, maar er is een nieuwe groep bijgekomen, “De vereniging tegen de kwakzalverij”, die zelf op demonische wijze tot bij onze regering/overheid/ ministers van VWS, kunnen doordringen, hoe gevaarlijk de alternatieve weg kan zijn. Nu hebben ze het ook voor elkaar gekregen dat op homeopathische middelen, niet meer vermeld mag staan waarvoor het dient. Hoe ondoorzichtig en kort door de bocht is dat!

Daarmee gaat deze vereniging zonder enig respect voorbij aan de oude (kruiden, alternatieve) geneeskunde geschonken door moeder natuur. Voorbij aan onze/hun voorouders, voorbij aan de kenniservaring. Hiermee wordt al het goeds uit moeder natuur wederom aan banden gelegd, door een vereniging die geen ontzag heeft voor de kennis uit het verleden, niets meer begrijpt van wat de natuur ons aanbied. Verreweg staan zij en vele met ons zeer ver verwijderd van moeder natuur en hun voorouders. 

Zij die vergeten zijn waar de oer wortels liggen, wat de natuur überhaupt nog voor geneeskracht brengt. Maar de kennis van toen, werd deels overgenomen in de regulieren wereld. Mede door de vooruitgang, wetenschap en techniek. De reguliere wereld wist hier handig gebruik van te kunnen maken, om het medicijn wat de natuur ons bracht om te zetten in een synthetische middel, wat dan ineens niet meer zo veilig voor het menselijk lichaam is, dan wanneer op kruiden basis of homeopathische wijze werd gegeven, maar nu schade kan brengen op bv, je lever en allerlei bijwerkingen met zich mee kan brengen. Het heft echter in vele gevalle de klacht op, maar de oorzaak blijft, dit noemen we symptoom bestrijding. 

Eerde beschreef ik al op deze site, dat er meer slachtoffers vallen in de reguliere wereld,  ook door kwakzalvers, zullen we maar zeggen! Dan hoeven we maar te denken aan de omstrede Neuroloog Steur ,hoeveel slachtoffers en ernstige slachtoffers heeft hij gemaakt? Laten we eerlijk zijn, in die wereld gebeurd het veel meer en men houd de hand boven het hoofd. En kunnen vervolgens zo elders de draad weer oppakken! Veel gaat de doofpot in.

Onze zorg, biedt allang die zorg niet meer, die nodig acht te zijn, omdat onze reguliere zorgwereld een marktwerking is geworden. Waarin farmaceutica’s en zorgverzekeraars, als marktkoop lieden onderhandelen, op de stoel van een arts gaan zitten en bepalen welk medicijn of behandeling vergoed gaat worden. Kortom jouw gezondheid ligt in hun handen! Daar moet de vereniging tegen kwakzalverij, tegen optreden, dat is pas kwakzalverij!

Maar jouw weg naar een alternatieve behandeling, ligt ook in de handen van vergenigingen zoals de vereniging tegen kwakzalverij, deze weg, staan zij in de weg! Wij worden in onze eigen (vrije) keuze door ondoordachte opvattingen van anderen, aan banden gelegd van onze vrijheid naar een keuze om op een andere wijze behandeld te worden, beroofd. En daarmee ook de therapeuten en artsen die deze manier van genezing toe passen! Kortom het wordt deze artsen/therapeuten onmogelijk gemaakt hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen.

Echter, de reguliere weg bied met zijn voortvarendheid en vooruitstrevenheid veel uitkomst. Dan hoeven we maar te denken aan hart operatie die het mogelijk maken je leven te verlengen (mits het goed gaat). Maar het is niet altijd een uitweg naar een genezing, we krijgen dan te horen "hier moet u mee leren leven" dan kan een alternatieve weg daarin wellicht meer uitkomst bieden.

Regulier en de oude geneeskunde, kunnen als een Yin & Yang voor de mensheid dienen, kunnen zo veel meer betekenen voor het welzijn van de mens, als ze vleugel aan vleugel gaan vliegen. Alleen moet de mensheid in de reguliere wereld zijn ego en marktwerking in winst uitschakelen. En een vereniging zoals de vereniging tegen kwakzalverij, moet eens ophouden met deze heksenjacht, zij zijn het die aan banden moeten worden gelegd! Zij die letterlijk vast geworteld zitten in hun eigen kast!

En Ministers etc. die een post in de regering hebben, zouden zich ook wat meer moeten verdiepen waar de oerwortels zich bevinden! Neem een voorbeeld aan de regering van Zwitserland zie ook Zwitserland erkend homeopathie van 7 april 2016.