Daar waar de minister van VWS laks op zou kunnen reageren doen ze niet en waar ze beter niet zo laks op moeten reageren doen ze wel, zoals dat met de Tijgermug, die oprukt in ons land. Maarja, er is ook hier geld mee gemoeid en dat staat voorop in ons land!

Dat geldt dus ook voor de homeopathie wat ten ongunste komt voor de farmaceutische industrie.

Vanaf 1 juli 2013 mag er van de minister van VWS, Edith Schippers niet meer op verpakkingen en bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen staan waarvoor ze gebruikt worden, omdat de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Hierme gaat men voorbij en het levend bewijs wat door de jaren heen is bewezen. Plus dat de apparatuur om dit te kunnen bewijzen, er niet zijn.

Dit hebben we te danken aan o.a. de vereniging tegen kwakzalverij dat, alleen de naam van een middel op het doosje etc vermeld staat, de rest mag niet meer worden getoond, ook niet op internet. Om de mensen te beschermen, ja,ja. In mijn ogen maak je het nu alleen maar erger dat, nu niet het juiste middel wordt gepakt, dus juist een verkeerd effect kan hebben, of juist geen. Zou het hen daar om te doen zijn? Ondoordacht weer van onze Overheid, om hier aan te voldoen. Zouden zij enige kennisgeving dragen over de oude (kruiden) geneeskunde? Zouden zij zich werkelijk hierin verdiept hebben? Of is het blindelingese vertrouwen geweest van sommige kopstukken die zich in deze verneniging bevinden en zelf ver weg staan van oude geeneeskracht?

Kortom, de heksenjacht bestaat nog steeds, maar in een andere vorm! Maar waarom!?  Wat dacht je ervan als iedereen naar het oude terug grijpt, hoeveel minder geld dit in het laatje van bv de farmaceuticas brengt. Het is het eeuwen oude liedje, van macht, geld en ego!