VOORWOORD

Wat weten we er eigenlijk nog van?! Hoe komt het dat we zo ver van de natuur zijn verwijderd? Wat weten we nog over de kruiden planten?

Planten zijn sinds onheugelijke tijden, direct of indirect, onontbeerlijk voedsel geweest. Alleen planten kunnen van kooldioxide uit de lucht en het water uit de grond suiker en zetmeel maken als de zon schijnt, de energiedragers die wij nodig hebben. Planten maken ook stoffen; sommige daarvan kunnen we eten: vitamine en mineralen; andere dienen als geneesmiddelen: de echte geneeskrachtige kruiden.

We kennen de heilzame werking van talloze omdat we over duizenden jarenervaring beschikken. Al in het stenen tijdperk, meer dan 5000 jaar geleden, gebruikte de mens kruiden en wortels, zoals vondsten in paalwoningen bij het bodemeer aangetoond hebben.  Ook in de eredienst van vele volkeren speelden kruiden een grote rol- zoals de maretak bij de Kelten. Andere kruiden werden als Goden vereerd; knoflook in het oude Egypte en ginseng in Korea en in het Chineserijk van het midden.

De ervaring werden eerst mondeling doorgegeven; later werden ze op schrift gesteld en zo voor het nageslacht bewaard. De oudste receptenboeken die we kennen zijn van voor Christus en komen uit Egypte, Babylonie en India. Heel lang waren de geneeskrachtige kruiden de belangrijkste pijlers van de artsen: pas bij de triomfantelijke opmars van de natuurwetenschap in de 19e en 20e eeuw geraakte ze in de vergetelheid.  Bron boek geneeskrachtige-kruidenboek.

Deze website is stond stand gekomen,  na aanleiding van het boek  "Lexicon der Geneeskruiden", door Mellie Uyldert, de website is groten deels samengevat uit het boek. Stichting Mellie Uyldert klik hier.

Jolanda